TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Bioenergikonferanse i Tromsø

Bioenergikonferanse i Tromsø

Biobrensel fra skogen har et stort potensial for vekst I Nord Norge. Et nordisk samarbeidsprosjekt (Forest Power)arrangerer i samarbeid med NoBio stor bioenergikonferanse i Tromsø den 13.-14. mars.

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 28.01.2012

Sentrale aktører i Hexa Bioenergi As, LeinesfjordSteigen kommune.
Fv. leder i Nord Salten Skogeierlag Arne Marhaug, skogbrukssjef Gjermund Laxaa, daglig leder i Hexa Gunnar Strømsvik  og fylkesskogmester Gjermund Pettersen

Forest Power (nordisk samarbeidsprosjekt) arrangerer i samarbeid med NoBio bioenergikonferanse i Tromsø den 13.-14. mars. Bioenergi har definitivt et potensial for vekst også i Nord Norge fremholder prosjektleder for Forest Power , Roger Andreassen.

konferansen tar vi en gjennomgang av hele verdikjeden fra produksjon av biobrensel i skogen til produksjon og leveranse av ferdig varme. Valg av teknologi, økonomi og juridske forhold ved etablering av biovarmeselskaper er sentrale temaer. Samtidig vil vi presentere en rekke eksisterende prosjekter og anlegg som allerede er i drift i Nord-Norge.

Cato Kjølstad i NoBio sier at konferansen retter seg mot skogeiere, biovarmeleverandører, beslutningstakere i offentlig og privat virksomhet, politikere og andre med interesse for bioenergi og verdiskaping fra skogen.

Og ønsker alle vel møtt til årets bioenergikonferanse i Tromsø!
 

Påmelding her ;http://www.nobio.no/index.php?option=com_fabrik&Itemid=146 
Program her; http://www.nobio.no/index.php?option=com_content&task=view&id=4506 
InviPPå