TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Skogfond – kurs for regnskapsførere

Skogfond – kurs for regnskapsførere

Skogfond er ett av virkemidlene for å få utført viktig arbeid i skogbruket. Skogeiernes regnskapsførere har en nøkkelrolle for å få tatt dette virkemidlet i bruk fullt ut.

Denne nyheten ble publisert av: Jon Eivind Vollen Publisert dato: 13.12.2011

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har i samarbeid med Agdenes Regnskapslag ved Jan Arild Sletvold tatt et initiativ til et kurs for regnskapsførere om dette temaet, med finansiering fra SLF.

Det første prøvekurset er gjennomført for 12 regnskapsførere Orkanger, med Jon Pettersen, Skogbrukets Kursinstitutt og Hans Olav Trøan, Daldata AS som foredragsholdere.

Målet er å bidra til en mer aktiv bruk av skogfond gjennom å dra nytte av regnskapskontorene som en viktig veiledningsressurs overfor skogeierne, samt bidra til at mulighetene med skogfond faktisk blir utnytta i skogbruksregnskapet.

I første omgang er det arrangert et kurs for regnskapsførere i Orkdalsregionen(Orkdal, Meldal, Skaun og Agdenes) og regnskapsførere som dekker kommunene Hemne, Snillfjord, Hitra og Aure(Møre og Romsdal).

Oppmuntra av responsen fra deltakerne prøvekurset, vil tilbudet bli videreutvikla til å inngå i det ordinære kurstilbudet ved Skogbrukets Kursinstitutt og dermed bli tilgjengelig for alle regnskapsførere i landet.

I Sør-Trøndelag vil bruken av skogfond bli fulgt opp regionvis gjennom LENSA, slik at regnskapsførerne sammen med både skogbruksledere, førstelinjetjenesten i kommunene og fylkesmannens landbruksavdeling kan bidra til at skogeierne får best mulig nytte av skogfondsordningen.

Sentrale personer: Hans olav Trøan fra Daldata, Jan Arild Sletvold fra Agdenes Regnskalslag . Jon Pettersen, SKI

Sentrale personer: Hans Olav Trøan fra Daldata, Jan Arild Sletvold fra Agdenes Regnskapslag, Jon Pettersen, SKI