TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Kystskogbruket må "være på hugget"

Kystskogbruket må "være på hugget"

Erling Sande, leiar av og energi- og miljøkomiteen på Stortinget utfordra i sitt engasjerte innlegg skognæringa langs kysten å "være på hugget". Kystskogbruket samla heile 100 deltakarar til svært vellukka temadagar i Molde 1.og 2. desember.

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 07.12.2011

 
 
Fullsett sal på hotel Alexandra i Molde 1. og 2. november. Foto; Per Fossheim  

Ein fullsett sal med skoginteresserte frå heile Norge fekk to interesante temadager kring eigedomsstruktur og tømmerkaier på hotel Alexandra i Molde 1. og 2. desember.
Erling Sande, leiar av stortingets enregi- og miljøkomite innleia andre dagen og utfordra skognæringa langs kysten "være på hugget" og gjerne ta fleire debattar i det opne rom.
"Kystskogbruket og Skognæringa Kyst har tatt initiativ når det gjeld veg-og kaiplanlegging,  ein viktig start på gode løysingar" sa Erling Sande. Nedanfor kan du laste ned foredraget.

Gro Follo, forskar ved norsk senter for bygdeforskning, presenterte funn frå følgjeforskingsprosjektet «Frå 10 til 1». Follo presenterte modellar over dei faktorane som måtte på plass for å få etablert vellukka samarbeidsprosjekt. Prosjektleiar i prosjektet «Ørstaskogen», Hans Peter Eidseflot, tok med seg teoriane frå Follo i sitt foredrag om praktiske erfaringar frå ulike samarbeidsprosjekt i Ørsta.

Alle foredraga og program kan lastast ned her;
Program
Olav Norberg; Åpning av temadagene
Eivind Reiten; 10 små skogeiere og Norske Skog
Kjersti Kinderås; Bakgrunn for prosjektet "Fra 10 til 1"
Gro Follo; Funn fra 10 til 1, midtveis i prosjektperioden 
 Hans Petter Eidseflot; Om skogeigarsamarbeid i Ørstaskogen
 Torleif Terum; Om lover og forskrifter 
Gaute Arnekleiv; Kartlegging av skogressurser
Jan Erik Nilsen; Kartlegging av skogressurser
Bjørn Ludvig Bergsmo; Sørsivegen prosjektet
Mathias Sellæg; Oppsummering 1 dag
Jan Gunnar Strand; Åpning 2 dag
Erling Sande; Muligheter og utfordringer i Kystskogbruket
Vibeke Stærkebye Nørstebø; Presentasjon av SINTEF-rapporten
Hans Rindal; Om virkesterminaler
Bengt Drageset; Om virkesterminaler
 Lasse Iversen; Om "felles" tømmerkai på Drag 
Arne Rørå; Om virkesterminaler
Alf Daniel Moen; Oppsummering