TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Kystskogbruket sine temadager i Molde

Kystskogbruket sine temadager i Molde

"Fra eiendomsstruktur til tømmerkaier i Kystskogbruket" er brennaktuelle utfordringer som tas opp på temadagene i Molde 1. og 2. desember. Du er velkommen til å melde deg på nå !

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 21.10.2011

Du er herved invitert til Kystskogbruket sine temadager i Molde 1.-2. desember. "Fra eiendomsstruktur til tømmerkaier i
 Kystskogbruket skal være en vekstkraftig nasjonal verdiskaper. Men kystskogbruket har store utfordringer når det gjelder eiendomsstruktur og infrastruktur. Kystskogbruket har derfor iverksatt følgeforskningsprosjektet "Fra 10 til 1" og en SINTEF-utgreiing om tømmerkaier langs kysten. Begge deler tas opp Kystskogbrukets temadager i Molde: “Fra eiendomsstruktur til tømmerkaier i Kystskogbruket”.

Temadagene er todelt, men med felles overbygning, start og slutt. Funn fra, og diskusjon rundt temaer fra “Fra 10 til 1 – eiendomsoverbyggende samarbeid for personlige skogeiere i kystskogbruket”, er viet mest tid 1. desember. Utgreiingen om tømmerkaier og hva en skal fokusere fremover når det gjelder virkesterminaler i kystskogbruket, blir det satt fokus den 2. desember.

 
 
Du er herved invitert til Kystskogbruket sine temadager i Molde 1.-2. desember. "Fra eiendomsstruktur til tømmerkaier i Kystskogbruket"
Kystskogbruket skal være en vekstkraftig nasjonal verdiskaper. Men kystskogbruket har store utfordringer når det gjelder eiendomsstruktur og infrastruktur. Kystskogbruket har derfor iverksatt følgeforskningsprosjektet "Fra 10 til 1" og en SINTEF-utgreiing om tømmerkaier langs kysten.
Temadagene er todelt, men med felles overbygning, start og slutt.
Funn fra, og diskusjon rundt temaer fra “Fra 10 til 1 – eiendomsoverbyggende samarbeid for personlige skogeiere i kystskogbruket”, er viet mest tid 1. desember.
Utgreiingen om tømmerkaier og hva en skal fokusere fremover når det gjelder virkesterminaler i kystskogbruket, blir det satt fokus den 2. desember.
Det hele avsluttes med en paneldebatt.

Trykk her for Program
Meld deg her; http://www.fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=1575&amid=3536835