TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Nettverkssamling i LENSA Fosen

Nettverkssamling i LENSA Fosen

Parolen var ”Samarbeid og bredt engasjement for å bruke og utvikle skogen som en viktig ressurs på Fosen”

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 17.02.2011

LENSA Fosen omfatter Osen, Roan, Åfjord, Rissa og Bjugn kommuner i Sør-Trøndelag. Nettverkssamlingen 14. og 15. februar samlet folk fra skogeierlagene, Allskog BA, skogansvarlige i kommunene, lokalpolitikere, prosjektledere, næringslivsfolk, entreprenører og repr. for Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

 Viktig for å lykkes i samarbeidet er at man bruker tilstrekkelig tid på å finne fram til hva som er felles utfordringer, hva vi sammen kan gjøre noe med og hva som bør prioriteres. Nettverkssamlinga hadde som mål å bidra til dette. I den forbindelse ønsket LENSA Fosen å komme ut til politikerne for å synliggjøre den verdiskapinga skogbruket gir på Fosen.

 Det var lagt opp til et godt program over to dager som innbefattet arbeid med kystskogbruket, presentasjon av resultat fra bratt terreng prosjekt på Fosen, kurs serien Aktivt Skogbruk, skog og klima ved Skogselskapet og presentasjon av Fosen Biovarme. Prosjektleder og pådriver fra Gauldalsnettverket orienterte om arbeidet i denne regionen, og det var helt sikkert nyttige tips som ble fanget opp begge veier.

 LENSA er et samarbeid mellom skogeiere, Allskog BA, skogindustri, kommunal skogforvaltning, Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Kystskogbruket og Skognæringa i Trøndelag. LENSA er organisert i fem regioner med hver sin pådriver.