TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Vest-Agder er med

Vest-Agder er med

Fylkesutvalget i Vest-Agder har enstemmig gått inn for medlemskap i nettverk Kystskogbruket.

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 10.02.2011

Gjennom oppfølgingsprogrammet er det fokusert på at verdiskapingspotensialet i eksisterende skogressurser langs kysten er stort. Målsettingen er å doble verdiskapingen innen 2020. Likeså er karbonbindingspotensialet i deler av gjengroingsområdene i kystfylkene også stort. Målet er å få laget et klimaskogprogram for disse arealene.

-Sett ut ifra utfordringene i skognæringen hører nok Vest-Agder naturlig til kystskogbruket, skriver fylkesrådmann Tine Sundtoft i saksutredningen. Hun peker på at tradisjonelt er også Vest-Agder betraktet som et av skogreisingsfylkene, slik som de andre kystskogbruksfylkene. Fylket mottar også en del av de såkalte kystskogbruksmidlene, som forvaltes av fylkesmennene. I og med at kystskog-brukssamarbeidet startet og ble organisert gjennom fylkessammenslutningene, ble ikke Vest-Agder forespurt ved oppstarten. Kystskogbruket er imidlertid meget positive til at Vest-Agder kommer med i samarbeidet på samme vilkår som de andre fylkeskommunene.

Se hele saksutredningen