TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Skogbruket i Sør-Trøndelag med anbefalinger om skogbehandling

Skogbruket i Sør-Trøndelag med anbefalinger om skogbehandling

Anbefalingene presenteres på skogdag for det utøvende skogbruk 23. september.

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 11.09.2015

Klimaet er i endring og dette påvirker skogen. En arbeidsgruppe fra næringa, forvaltning, rådgiving m.fl har gjennomført et arbeid med sikte på å ivareta en høy skogproduksjon i fylket, og samtidig skape robusteskoger for fremtiden. 

Det er resultatet av dette viktige arbeidet som presenteres på skogdagen - åpen for alle 

Hovedbudskapet er å finne i denne brosjyre - Robuste Skoger. Dette er en samling praktiske råd om skogbehandling fra foryngelse til hogst. Gjennom enkle anbefalinger ønsker en å stimulere til økt bevissthet og aktivitet. 

Bakgrunn og litt mer detaljer rundt arbeidet er å finne i denne rapporten.

Invitasjon til skogdag for presentasjon av anbefalingene finner du her.