TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Dobla skogsvegbygginga i Vest-Agder

Dobla skogsvegbygginga i Vest-Agder

Sterkt fokus på skogsvegbygging og samtidig utbygging av det nasjonale strømnettet er hovudgrunnen til at skogeigarane i Vest-Agder dobla skogsvegbygginga i 2015 seier fylkesskogmester Ole Stabekk

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 10.09.2015

Sluttgodkjenning av skogsbilveien Jeleveien på Grøtteland i Flekkefjord og Kvinesdal kommuner.
Fra venstre: Trond Konstali (skogbrukssjef Flekkefjord kommune), Terje Kongevold (grunneier og veiformann), Øyvind Riis (Statnett), Jonny Bjelland (Bjelland Maskin), Nils-Kåre Belland (veiplanlegger Statnett), Knut Hagen (byggherre Nomeland Anlegg AS), Edgar Vegge (skogbrukssjef Kvinesdal kommune).
Foto: Ole Stabekk

Skogeigarena i Vest- Agder er på offensiven. I 2014 investerte dei for 8 millionar kroner i skogsvegbygging og i 2015 dobla dei dette til 16 millionar kroner. Imponerande !
Veksten kan forklarast med auka fokus på skogsbilvegbygging/ opprusting, utbygging av det nasjonale strømnettet og ikkje minst arbeid med med hovedplan vei som Kystskogbruket har fronta i mange år seier fylkesskogmester Ole Stabekk.

Du kan lese meir om denne positive utviklinga her:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/fylkesnytt-fra-vest-agder-22015/id2438876/#dobling