TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Økt biomasseproduksjon som klimatiltak Vestlandet

Økt biomasseproduksjon som klimatiltak Vestlandet

Biomasseproduksjon som klimatiltak er tema på NIBIOs første Enerwoods-konferanse. Møtet gjennomføres 23. september på Stend i Fana utenfor Bergen.

Denne nyheten ble publisert av: Kjersti Kinderaas Publisert dato: 03.09.2015

Trærnes fotosyntese omdanner CO2 og vann til biomasse og oksygen ved hjelp av solenergi. Denne biomassen kan benyttes som karbonlager, til bioenergi og til byggematerialer, skriver NIBIO i invitasjonen.

Skogen i Norge vokser som aldri før, ikke minst langs kysten. Skogvolumet i kyststrøk er firedoblet siden 1925, og i dag er det over 250 millioner kubikkmeter skog mellom Rogaland og Finnmark.

Skogressursene på Vestlandet representerer store verdier. I forbindelse med det grønne skiftet, overgangen fra petroleumsøkonomi til fornybarøkonomi, har vestlandsskogbruket en unik posisjon når det gjelder biomasseproduksjon og karbonbinding.

Konferansen tar for seg mulighetene for økt skogproduksjon og karbonbinding på Vestlandet. Link til:  program og påmelding.