TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Fylkespolitikerne går for økt satsing på skognæringa

Fylkespolitikerne går for økt satsing på skognæringa

Trøndelag har fylkespolitikere som har stort engasjement og vil mye for skognæringa. Dette var tilbakemeldingen fra listetoppene til alle de politiske partiene på valgkampmøtet på Norske Skog Skogn.

Denne nyheten ble publisert av: Kjersti Kinderaas Publisert dato: 21.08.2015

Skognæringa i Trøndelag gjennomførte for 6. gang valgkampmøte på Norske Skog Skogni  går, hvor kommune- og fylkespolitikere møtte næringa og forvaltninga.

Budskapet fra partiene om hva som skal til for å utvikle næringa var forholdsvis likt. Debattleder Roger Rein, redaktør for avisa Innherred, klarte likevel å få fram noe uenighet underveis i debatten. Alle var enige om at det er mulig å øke verdiskapinga i skognæringa slik det ble skissert. 
 

Skognæringa i Trøndelag – en velfungerende og komplett næringsklynge
Skognæringa i Trøndelag framstår i dag som er en av de største næringene og verdiskaperne i Trøndelag. Produksjonsverdien i trøndersk skognæring var i 2011 på 7,7 mrd. kroner. Trøndelag klart å ivareta og tiltrekke seg industrielle etableringer og skiller seg ut i nasjonal sammenheng. Vi har også klart å øke hogsten.

Politikerne fikk samtidig synliggjort utfordringer og behovet for konkrete tiltak. Ei næring med 100-års perspektiv må ha betydelig politisk oppmerksomhet og forutsigbarhet.

Skognæringa ønsker seg politikere som framsnakker: utbedring og oppskriving av flaskehalser på offentlig veinett, en ekstraordinære satsing på utbedring av flaskehalsene, skogfaglig kompetanse i kommunene, flere skogpådrivere, Arena prosjektet Skognæringa i Trøndelag og ikke minst framsnakker bedre rammevilkår nasjonalt.

-For forumet Skognæringa i Trøndelag har det vært avgjørende med det store politiske engasjementet på kommunalt og regionalt nivå, sier Gisle Tronstad, leder for organisasjonen og adm. dir i Inn Tre. Han legger til at vi ser fram til et samarbeid også etter valget.


Arbeiderpartiet i Nord- og Sør-Trøndelag la fram et felles manifest som skal sikre økt verdiskaping i det trønderske skogbruket. Leder for Skognæringa Gisle Tronstad og daglig leder Kjersti Kinderås skrev under på samarbeidsdokumentet. Link til manifestet her.
-Dette er et veldig bra initiativ, og vi er interessert i et slikt samarbeid med alle de politiske partier, sa Gisle Tronstad.

 

 

Bilde fra Trønder-Avisa 21.08.2015 med teksten «Manifest: Fylkesråd Terje Sørvik (AP) la i går fram et manifest som beskriver tiltak og målsetting for skogbruket i de kommende årene. Leder i Skognæringa i Trøndelag Gisle Tronstad priser initiativet og underskrev manifestet.» Foto: Erlend Malmo, Trønder-Avusa.
 

Presentasjonene fra møtet

Melding om kystskogbruket et regionalpolitisk verktøy for 10 fylkeskommuner,
ved Alf Daniel Moen, leder for Fylkeskom. Oppfølgingsprogram i Kystskogbruket.

Videre satsing i næringsklyngen Skognæringa i Trøndelag
ved Gisle Tronstad, leder i Skognæringa i Trøndelag og adm.dir i InnTre.

 

Infrastruktur avgjørende for skognæringas utvikling og framtid
ved Rune Johnsen, konsernsjef Kjeldstad Holding.


 

For nærmere informasjon ta kontakt med:

Gisle Tronstad, leder for Skognæringa i Trøndelag. Mob. 91397299.

Kjersti Kinderås, daglig leder, Skognæringa i Trøndelag. Mob. 95239006.