TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Resultat fra taubaneprosjekt

Resultat fra taubaneprosjekt

Tilrettelegging for økt aktivitet i det bratte og vanskelige terrenget er viktig for å opprettholde eller øke avvirkninga i kommunene Aure, Snillfjord, Hemne og Hitra.

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 20.01.2011

 

Dette synliggjøres i sluttrapport for taubaneprosjekt i disse kommunene. Resultatet fra prosjektet viser en samlet kubikkmasse på 45.000 m3 fordelt på 121 standplasser. I tilknytning til dette er det registrert et behov for ombygging eller nybygging av 12 større eller mindre veganlegg veganlegg. Dette vil være viktige innspill i revidering av hovedplanene for skogsveger i kommunene.

Kommunene Aure, Snillfjord, Hemne og Hitra satte i 2009 i gang et prosjekt for å få oversikt over områder hvor det er mulig å gjennomføre skogsdrift med taubane for å fremme aktiviteten innen skogbruket. Prosjektet er ledet av skogbruksleder Rolf Stamnestrø i Allskog BA og er en del av LENSA – prosjektet. Prosjektet er finansiert av Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Det meste av den hogstmodne skogen i området består av furu på middels og lav bonitet. Jevn og god leveranse av furu er viktig for å opprettholde aktiviteten på Møretre. Mye av skogen i det letteste terrenget og nært veg er allerede avvirket, og for å opprettholde eller øke avvirkningen er det nødvendig å legge til rette for økt avvirkning i det bratte og vanskelige terrenget som det er mye av i området. Prosjektet peker på følgende gevinster:

  • Økt skogbruksaktivitet
  • Bedre økonomi
  • Sikre industrien stabil virkesforsyning
  • Forutsigbarhet for driftsapparatet
  • Forutsigbarhet for forvaltningen i forhold til virkemidler og aktivitet
  • Registrering av behov for nye veger, standplasser og opprusting.

 Les sluttrapporten her