TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Valgkampmøter med tema skognæringspolitikk

Valgkampmøter med tema skognæringspolitikk

Skognæringsforumene i Trøndelag og Nordland setter skognæringspolitikk på dagsorden før årets fylkes- og kommunevalg.

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 12.08.2015

Skog- og trenæringa - ei næring for Det grønne skiftet.
Skognæringsforumene setter skognæringspolitkk på dagsorden før valget.  
Neste uke gjennomfører skognæringsforumene i Trøndelag og Nordland hvert sitt
valgkamparrangement for å bidra til å sette skognæringspolitikk på dagsorden.

Skognæringa i Trøndelag gjennomfører for sjette gang valgkampmøte, også denne gangen på Norske Skog på Skogn. Midt-Norge har en komplett næringsklynge innen skognæringen, med utnyttelse av skogsressurser for fremstilling av en rekke produkter ferdige til forbruk, både innenlands og for eksport.

Verdikjedene knyttet til  råvarene fra skogen har derfor stor betydning for verdiskapinga i Trøndealgsfylkene, og valgkampmøtene i Trøndelag har også i år fått god oppslutning. En aktiv forsamling av aktører fra verdikjedene møter opp for å stille spørsmål til partiene som med stort engasjement debatterer skognæringspolitikk.

Skognæringsforum Nordland forsøker nå for første gang å gjennomføre et lignende arrangement i Nordland. Fylkespartiene i Nordland er ivitert til Arbor i Hattfjelldal for omvisning med påfølgende valgkampmøte for å debattere skognæringspolitikk. Arbor  Hattfjelldal er en av de to støreste trebaserte industriene i Nordland, og bidrar med stor verdiskaping for regionen.

Utfordringene og tema for valgkampmøtet er infrastruktur knyttet til skogbruket i Nordland, en kostnadsdrivende faktor som vanskeliggjør utnytting av de store kommende skogressutsene fra Norges største skogreisingsfylke - Nordland.

Vi oppfordrer skognæringsaktørene til å melde seg på til valgkampmøtene

  • Skognæringa i Trøndelag: Norske Skog Skogn 20. august fra kl. 12.00 til 15.15.

             -  med påmelding til torgunn@kystskogbruket.no        Program finner du her.

  • Skognæringsforum Nordland: Arbor Hattfjelldal 21. august fra kl. 11.00 til 15.30.

             -  med påmelding til torgunn@kystskogbruket.no       Program finner du her.

Foto: Arbor i Hattfjelldal