TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Økt interesse for skogbruksfag

Økt interesse for skogbruksfag

Tallene fra opptaket av studenter til høyskoler og universiteter viser stor økning i antallet søkere til skogbruksfag.

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 27.07.2015

Det er to studiesteder som tilbyr skogfaglig utdanning på høyskole-/universitetsnivå i Norge, og begge kan melde om rekordinteresse for å studere skogfag. Hovedopptaket fra Samordna opptak viser at det er mange som ønsker å studere skogfag fra høsten av. Ved NMBU har bachelor skogfag i år venteliste for å komme inn. Dette er første gang på ti år. Også ved Høgskolen i Hedmark, avdeling Evenstad er søkningen til skogbruksstudiene rekordhøy.

Noe av forklaringen på den sterke veksten i søkningen til skogfag ved NMBU er at universitet i år har endret opptakskravene fra realfagskrav til generell studiekompetanse.

Så å si alle landbruksstudiene ved universitet- og høgskolene har fylt opp plassene og det er ventelister ved flere studier.

- Dette viser at ungdom har tro på en framtid i landbruket, og det er avgjørende for at vi skal lykkes med å nå de landbrukspolitiske målene våre, sier statssekretær i Landbruks- og matdepartementet Hanne Maren Blåfjelldal.

For mer informasjon, se

Faksimile SKOG.NO