TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Satsing på fornybar energi i Sør-Trøndelag

Satsing på fornybar energi i Sør-Trøndelag

Skjetlein grønt kompetansesenter skal være den foretrukne samarbeidspartner for småskala fornybar energi

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 06.06.2015

Prosjektleder Martin Sigbjørn Solli (t.v) ga en god redegjørelse for oppnådde resultat i prosjektet på møtet den 26 mai. 
Foto: Chin-Yu Lee

Den 26. mai ble det gjennomført en medvirkningsprosess med om lag 20 deltakere som representerer ulike deler av verdikjeden relatert til fornybar energi. Dette ble gjennomført både for å klargjøre et felles framtidsbilde for Skjetlein grønt kompetansesenter: «Skjetlein grønt kompetansesenter skal være den foretrukne samarbeidspartner for småskala fornybar energi»
På møtet ble også den videre satsing på fornybar energi og hvordan dette best kan realiseres diskutert.

Kompetansesenteret er et viktig verktøy
Skjetlein Grønt Kompetansesenter (SGK) på Leinstrand i Sør-Trøndelag skal være fylkeskommunens primære redskap for å utvikle landbruket og relaterte næringer , og for å følge opp nasjonale og regionale føringer og oppgaver innenfor de grønne næringene. Sør-Trøndelag fylkeskommune ønsker å utvikle SGK til å bli et knutepunkt innenfor samhandling, kompetanseutvikling, næringsutvikling og forskning.

Fornybar energi er vedtatt å være en av satsingsområdene. Utvikling av dette området har siden oppstarten vært prosjektbasert, med Martin Sigbjørn Solli som prosjektleder. Styringsgruppa har bestått av Per Erik Sørås, STFK, Stefan Preisig, Skjetlein, Arve Lian, SGK, Tor Morten Solem, FMST
For Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er SGK et viktig verktøy for sunn og lønnsom utvikling av fornybar energi med vekt på lokale ressurser i landbruket. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har derfor vært medfinansiør i prosjektet.

Gode resultat
Prosjektet har etter Fylkesmannens oppfatning oppnådd gode resultat. Det kan vises til en svært bra utvikling på bl.a. realisering av flisbaserte gårdsvarmeanlegg og varmeanlegg rundt om i fylket. Gjennom prosjektet har SGK utvikla sin kopler rolle i forhold til tilbydere av kompetanse og brukere av kompetanse relatert til dette området. Nåværende prosjekt er nå inne i en avsluttende fase og grunnlaget skal legges for dette viktige arbeidet.
Prosjektleder Martin Sigbjørn Solli (t.v) ga en god redegjørelse for oppnådde resultat i prosjektet på møtet den 26 mai. Fylkesskogsjef Tor Morten Solem, FMST ledet prosessen.