TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Invitert til høring

Invitert til høring

Kystskogbruket er en av aktørene som skal bidra når Teknoligirådet vil vite mer om skogens betydning i et bærekreftig samfunn.

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 19.01.2011

Hvordan kan norske skoger bidra til et bærekraftig samfunn: Bør trærne sages, kokes, brennes eller bevares? Det spør Teknologirådet seg om og inviterer blant annet Kystskogbruket til høring om temaet.

Høringen skal finne sted torsdag 27.januar og temaet er klimaskog og bioraffinerier. En rekke organisasjoner og bedrifter er invitert til å komme med innspill, blant annet Kystskogbruket. Høringen vil bli delt i to temaer, med hver sin temabolk. Første bolk belyser riktig bruk av skog i klimasammenheng. Andre bolk tar opp problemstillinger ved å la tremasse erstatte fossilt drivstoff samt kull i metallindustri.

Kirsti Haagensli (bildet) i Kystskogbruket sier at Teknoligirådet selvsagt skal få skriftlige innspill fra organisasjonen og at det jobbes med deltakelse under selve høringen.