TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Energikrav til bygg

Energikrav til bygg

Skognæringa Kyst er opptatt av at forslaget til nye energikrav i bygg vektlegger hele byggets livsløp. Energikravene må bidra til å gi mer klimavennlige bygg som sparer miljøet.

Denne nyheten ble publisert av: Kjersti Kinderaas Publisert dato: 19.05.2015

Skognæringa Kyst har gitt høringsuttalese til Direktortet for byggkvalitet om nye energikrav til bygg (TEK10). I uttalelsen vises det til at Melding om kystskogbruket 2015 tar opp behovet for å fremme bruken av bærekraftige løsninger innen bygg og energi og anbefaler økt fokus på byggematerialenes bidrag for å redusere klimagassutslipp. Skognæringa Kyst er opptatt av at forslaget til nye energikrav i bygg tar hensyn til og følger opp dette, og at hele byggets livsløp vektlegges.

- Krav om livsløpsanalyser i teknisk forskrift (TEK) er viktig som bidrag for å nå samfunnets klimamålsettinger. Bestemmelsene i offentlig regelverk, som TEK10, må innrettes tydeligere for å bidra til å følge opp dette. Samtidig må det forutsettes stabile og forutsigbare rammevilkår, skriver Skognæringa Kyst.

Skognæringa Kyst støtter forøvrig Treindustrien høringsuttalelse som du finner her


 

Molde Lufthavn. Foto: Green Advisers.