TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Ny vri. 125 skogeiere i Melhus på skogplankurs

Ny vri. 125 skogeiere i Melhus på skogplankurs

I februar ble skogbruksplaner på 80 % av skogarealet i Melhus levert. Nå har over 125 skogeiere deltatt på kurs med gjennomgang av sin egen skogbruksplan.

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 09.05.2015

Styringsgruppa for nye skogbruksplaner i Melhus ønsket å sette fokus på oppfølging så fort nye planer ble sendt ut. Skogeierlagene, Lensa og Melhus kommune tok derfor kontakt med Skogkurs for å utvikle et kursopplegg som skulle gjennomføres på «grendanivå».

Kurset ble utformet med tanke på at deltagerne skal bruke egne planer i planlegging av skogbrukstiltak på egen eiendom. Kommunen ble inndelt i 10 geografiske områder og en måned etter levering av skogbruksplan er det gjennomført 10 slike kurs.

Kurskveldene er gjennomført med instruktør i Aktivt Skogbruk og pådriver i Lensa, Morten Lien, som kursleder.

Det har vært stor aktivitet på kursene med stort engasjement fra skogeierne. Av 300 eiendommer som har kjøpt skogbruksplan, har nesten halvparten deltatt på kursopplegget.
 

I løpet av de siste 2 årene er det gjennomført et prosjekt med skogbruksplanlegging i Melhus. Prosjektet har vært et samarbeid mellom Skogeierlagene i kommunen, Lensa Gauldalen, Melhus kommune og fylkesmannen. Allskog SA har vært oppdragstager. Prosjektet har gitt eiendomsvise skogdata av god kvalitet og har også medført en kvalitetsheving av miljøregistreringene i kommunen.

Det er stor skogbruksplanaktivitet i Sør-Trøndelag. 12 kommuner er enten i gang eller under oppstart av slike prosjekter. Prosjektene omfatter om lag 1,4 millioner dekar produktiv skog og ca 2000 skogeiere.