TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Pilotprosjekt med klimaskog

Pilotprosjekt med klimaskog

Klima- og miljødepartementet bevilget 15 millioner kroner til pilotsatsinga med skogplanting som klimatiltak i 2015. Det er de tre fylkene Rogaland, Nord-Trøndelag og Nordland som er valgt ut til å gjennomføre prosjektene.

Denne nyheten ble publisert av: Kjersti Kinderaas Publisert dato: 04.05.2015

Planting av skog vil bidra til å redusere klimagassutslipp. Regjeringen setter derfor i verk et pilotprosjekt med skogplanting som klimatiltak i tre fylker. For 2015 er det bevilget 15 millioner kroner. De tre fylkene som er valgt ut som piloter er Rogaland, Nord-Trøndelag og Nordland.

Miljødirektoratet har ansvar for å implementere, følge opp og evaluere prosjektet, i tett samråd med Landbruksdirektoratet. Fylkene har ansvaret for selve gjennomføringen. Formålet med pilotprosjektet er å høste erfaringer med blant annet klimaeffekten av skogplantingen, med miljøkriteriene som er satt, og selve gjennomføringen av prosjektet før ordningen eventuelt utvides og oppskaleres.

Landbruksdirektoratet skriver på sin nettside at direktoratene har hatt det første oppstartmøtet med de tre fylkene. Nå jobbes det med å konkretisere og utdype kriteriene. Les mer på Landbruksdirektotratets nettside.

 

Bildet viser Klima- og miljøminister Tine Sundtoft og Alf Daniel Moren, leder i Felles Fylkeskommunalt Oppfølgingsprogram i Kystskogbruket på et informasjonsmøte om skog som klimatiltak i Nærøy i fjor høst.