TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/VERDIER I FRAMTIDSSKOGEN

VERDIER I FRAMTIDSSKOGEN

Invitasjon til åpen konferansen 12. juni 2018, fra kl. 09.00-16.00 på Scandic Hell, Stjørdal.

Denne nyheten ble publisert av: Rasmus Andreas Stokkeland Publisert dato: 14.05.2018

 

12. juni 2018, fra kl. 09.00-16.00

Scandic Hell, Stjørdal

Møteleder: Erik Lahnstein

Kystskogbruket har et stort og uforløst verdiskapningspotensiale
knyttet til skog og trebruk. Potensialene og mulighetene som ligger
i framtidsskogen, verdiskapingen knyttet til disse skogressursene
og hva gjør vi med dette er det gjennomgående temaet på konferansen.
 
Kystskogbruket kjennetegnes bl.a. av:
- Et stort og uforløst verdiskapningspotensiale knyttet til skog og trebruk.
- Næringa satser på fornyelse som grunnlag for økt vekst.
- Kraftig forbedret råstoffsituasjon på kysten.
- Stort potensiale for å øke skogens betydning i klimasammenheng.
- Skogproduksjonen kan øke betydelig gjennom oppbygging av framtidig skogressurser gjennom
planteforedling, forbedret skogplanteproduksjon og bruk av utenlandske treslag.
- Samfunnsøkonomisk bekymringsfullt med store avvik mellom areal som hogges og areal som blir
tilplantet etter hogst.
 
 
Blant flere spennende foredragsholdere er:
- Hans Aasnæs, Senior Vice President, Umo Group som innleder Framtidsskogen som grunnlag for utvikling
av innovativ skogindustri i Norge.
- Lars Sperre, konsernsjef Norske Skog om Norske Skogs utviklingsarbeid i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.