TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Skogsdrift til lekter/ flytende kai

Skogsdrift til lekter/ flytende kai

Det fins steder langs kysten med mye skog uten offentlig veitilkomst. Kan en lekter fungere som landgangsfartøy for hogstutstyr og samtidig være en flytande tømmerkai ? 19.og 20. mai kan du delta på seminar med dette tema i Brønnøysund.

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 28.04.2015

Lekter til Marvik Skog, Suldal i Rogaland. Denne har vært brukt som landgangsfartøy for hogstutstyr, som flytende dalstasjon for taubane og som flytende kai for vanlig skogsdrift med hogstmaskin og lassbærer.I front en slepebåt for transport/ flytting av lekter.
Foto; Helge Kårstad

Kystskogbruket inviterer i samarbeid med SINTEF, Nordland fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland, Brønnøy kommune og Sømna kommune til seminar i Brønnøysund 19. og 20. mai. 
Tema er skogsdrift til lekter/ flytende tømmerkai.

Bakgrunnen for seminaret
Bakgrunnen for seminaret er et ønske fra skognæringa i alle kystskogfylkene fra Vest-Agder til Finnmark om å bidra til kompetanseheving på dette området.
I samarbeid med Nordland Skognæringsforum har SINTEF et 3-årig forskingsbasert prosjekt kalt «Efficient value chains for the forest industri in Costal Norway». En del av prosjektet har fokus på optimalisering og effektivisering av transport av skogsvirke fra stubbe til industri for noen utvalgte «case» i Nordland. Et av disse «case» vil være i øvingsområdet for dette seminaret.
Til slutt må nevnes at «Virkesterminalprosjektet» i Kystskogbruket har primær fokus på utbygging av tømmerkaier i alle kystskogfylkene. Flytende tømmerkaier (lektere) er del av dette arbeidet.

Priser
Pris for seminaret og eventuell overnatting på Thon Hotell Brønnøysund er:
1. Pris inkl. lunsj v/ ankomst, båttur, mat på båt, middag om kveld, overnatting og frokost (dag 2) og lunsj før avreise, totalt kr 2080, -
2. Som 1 ovenfor uten middag om kvelden 19.mai og overnatting, totalt kr 1075,-

Påmelding innen 7. mai til detskjer@kystskogbruket.no  Oppgi alternativ 1 eller 2 (se ovenfor).
Det er opnet for alle interesserte !
Spørsmål: ta kontakt med Helge Kårstad (48020261) eller Steinar Pedersen (95490755).

Se program her