TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Johan C. Løken til minne

Johan C. Løken til minne

Det er med stor sorg vi mottok beskjeden om at Johan C. Løkens hadde godt bort den 18. desember.

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 22.12.2017

Det er med stor sorg vi mottok beskjeden om at Johan C. Løkens hadde godt bort den 18. desember. Med dette har vi mistet en fanebærer for bruk av fotosyntesen og aktivt skogbruk som en av løsningene på klimautfordringene. Samtidig har vi mistet en bredt politisk og samfunnsengasjert og visjonært menneske med særlig innsikt og interesse for distriktenes- og skognæringas rolle i samfunnet.

Johan C. Løken ble nærmest fra første stund en god støttespiller for Kystskogbruket og har deltatt som foredragsholder/skribent/debattant/møteleder på møter, konferanser m.m., nær sagt over hele landet. Både det brede fylkespolitiske engasjementet kystskogbruket er tuftet på og de meget store skogproduksjons- og karbonbindingspotensialene i kystområdene interesserte han. Løken bidro derfor også sterkt til å skape bred faglig og politisk forståelse for skogsatsingen langs kysten.

Løken vokste opp i Heradsbygd ved Elverum og overtok tidlig under utdannelsen driften av heimgården. Han ble utdannet forstkandidat fra Norges Landbrukshøgskolen på Ås i 1969 og har senere studert skog/klima-spørsmål bl.a. i USA. Løken har således arbeidet med klimautfordringene, spesielt med fotosyntesen og biosfæren som sentrale elementer i løsningen, lenge før de fleste andre og før dette ble en offentlig debatt i Norge.

Løken er nok kanskje best kjent fra sin tid som landbruksminister i Willoch-regjeringen i 1981-83 og som stortingsrepresentant for Hedmark Høyre i 3 perioder fra 81-93. Han har i tillegg hatt oppdrag, styre og lederverv i en rekke virksomheter og organisasjoner som Norges Rederiforbund, Forsvarets forskningsinstitutt, Norsk Hestesenter, Graminor, Det norske Skogselskap, Norsk Skogbruksmuseum for å nevne noen. Han har også i de senere årene vært en kraftfull stemme i ulvedebatten, særlig i lys av grunneierrettigheter og matproduksjon.

Johan C. Løkens stemme i samfunns- og klimadebatten vil bli savnet. Vi lyser fred over Johan C. Løkens minne.

Skognæringa Kyst