TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Skogen skal bli den nye vinneren!

Skogen skal bli den nye vinneren!

Skogen skal bli den nye vinneren, uttalte statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal da hun mottok ny Melding om kystskogbruket 2015 på årets Kystskogkonferanse.

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 20.04.2015

 

Gjennom et aktivt skogbruk og økt bruk av tre vil vi utnytte skogens evne som karbonlager. Å legge til rette for et aktivt skogbruk er derfor god klimapolitikk, sa statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal da hun mottok ny Melding om kystskogbruket 2015 på årets Kystkonferanse

Skogbruket har ikke fått så mye oppmerksomhet som det fortjener i norsk landbrukspolitikk, fortsatte statssekretæren. Regjeringen vil fortsatt prioritere infrastruktur i skogbruket, og ønsker gjennom rammevilkår å legge til rette for ei aktiv skog- og trenæring.

Foruten statssekretær Båfjelldal fikk konferansedeltakerne mange interessante foredrag og konstruktive politiske debatter om kystskogbrukets framtid og potensiale.

Last opp Melding om kystskogbruket 2015

Se presentasjonene her:

Velkommen og åpning av konferansen
Gisle Tronstad, leder Skognæringa i Trøndelag

Melding om kystskogbruket 2015
Alf Daniel Moen, leder i styringsgruppen

Skogsbasert biomasse - sentralt råstoff for framtidas industri
Karin Øyås, forskningssjef PFI

Bærekraftig utvikling gjennom økt bruk av fornybare materialer – mulighetenes marked i areal og samfunnsplanleggingen! Aasmund Bunkholt, daglig leder av Trefokus

Skog og klima – Hvilken rolle kan skog spille for Norges vei mot lavutslippssamfunnet? Audun Rosland, avdelingsdirektør for klimaavdelingen i Miljødirektoratet

Markedsutvikling – hvordan tilpasse oss framtidas markeder?
Bjarne Hønningstad, divisjonssjef i Moelven Wood

Utbygging av infrastrukturen - et bidrag til effektiv utnyttelse av skogressursene og utvikling av lønnsomme verdikjeder i skognæringen i Kyst-Norge. Vibeke Stærkebye Nørstebø, forsker på SINTEF Teknologi og Samfunn.

Kontaktperson Melding om kystskogbruket 2015:
Alf Daniel Moen, leder for Fylkeskommunalt Oppfølgingsprogram i Kystskogbruket.
Mobil:957 03 860