TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Stort lærlingebehov i trebearbeidende bedrifter i Sør-Trøndelag

Stort lærlingebehov i trebearbeidende bedrifter i Sør-Trøndelag

Over tjue bedrifter i bransjen etterspør over tredve lærlinger i region sør i Sør-Trøndelag.

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 07.04.2015

Det er Roar Gylland i RG bedriftsstøtte har på oppdrag fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune kartlagt og besøkt trebearbeidende bedrifter i Midtre Gauldal, Holtålen, Røros, Oppdal, Rennebu og Meldal.

Det er registrert 50 bedrifter i denne regionen hvor 42 er avlagt ett eller flere besøk. Samlet salgsverdi for disse bedriftene var 650 millioner kroner.

Oppsummering av besøkene viser at mange sliter med hverdagsproblemer som de ønsker hjelp til å løse. Blant annet sliter mange med å finne kvalifisert arbeidskraft.

I følge Roar Gylland har utdanningstilbudet på Vg2 nivå innen Treteknikk vært fraværende i mange år i regionen. Gauldal Videregående Skole har satt opp en slik linje som tilbud fra høsten 2014.

Treklynge
Fem bedrifter snakket sammen, søkte Midtre Gauldal Næringsfond om midler, og engasjerte prosjektleder for å promotere det nye utdanningstilbudet høsten 2014.

Av gjennomførte tiltak kan det nevnes at det er laget PR/ informasjonsmateriell som video, hjemmeside, Facebookside og brosjyre. Det er avholdt presentasjoner for fem ungdomsskoler og to videregående skoler. Det er fått inn informasjon om prosjektet i lokalpressen og bladet «Skog» nr. 1/15.

Det arbeides videre med innsalg av tilbudet.

For mer informasjon se: www.treutdanning.org

 
Produksjon av trelast på Kjeldstad.
Foto: Tor Morten Spolem