TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Historisk skogsamling

Historisk skogsamling

Skognæringa Kyst er en realitet. Representanter for skogens mange og omfattende verdikjeder er samlet. Stiftelsen av samarbeidsorganet som skjedde i Stavanger 11.januar er historisk.

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 13.01.2011

Historisk fordi alle aktører i kystfylkene fra Rogaland i sør til Finmark i nord, med skog og tre som sin viktigste ressurs, i samlet tropp skal rette oppmerksomheten på økt skog- og trebruk som et viktig bidrag til løsning av tidens alvorlige globale og nasjonale utfordringer.

Kystskogbruksfylkene i dag utnytter rundt 30 prosent av sitt “netto” nyttbare balansekvantum, mens resten av landet utnyttet rundt 75 prosent av sitt. Dette er et resultat av en for lite effektfull skogpolitikk og viser nødvendigheten av å jobbe sammen mot samme mål.

Skogen har bestandig vært avgjørende for utvikling og velstand i Norge. Skogbruket har historisk sett vært av landets mest betydningsfulle næringer. Og slik er det fortsatt. Også langs kysten. Fordi treet består av råstoff til ulike produksjoner er skog utgangspunktet for flere store og viktige verdikjeder.Både trelast, trevarer, tremasse, papir, kjemiske produkter og energi leveres fra skogen.

Takket være en bevisst skogpolitikk og skogfaglig kompetanse og forskning gjennom år, produserer skogbruksnæringa i kystfylkene i dag for totalt 17,3 milliarder kroner årlig. Potensialet anslås til rundt 45 milliarder kroner, det samme som olje- og gassutvinning i tilsvarende fylker står for. Og i motsetning til andre næringer vil økonomisk lønnsomhet og økt aktivitet i skogen gi en miljøgevinst gjennom et bedre klima.

Men det vil ikke komme av seg selv og det vil ikke komme uten økt satsing og bevissthet. Det er nemlig ingen selvfølge lenger at det er skognæringa som setter dagsorden. Miljøverninteressenes bevaringsperspektiv legger i for stor grad premissene for dagens skogpolitikk. Resultatet kan bli kroken på døra for en av våre mest framtidsrettede næringer og gi oss enda større klimautfordringer. Holdninger må endres og god dialog mellom ulike interessegrupper må skapes. Verken skogen, skognæringa eller miljøet tjener på en debatt preget av vrangforestillinger, faktafeil og mangel på respekt.

Aktørene i kystskogbruket ser faresignalene og har derfor stiftet samarbeidsorganet Skognæringa Kyst. Samarbeid langs hele verdikjeden skal gi skal gi større tyngde, både politisk og faglig. Bare på den måten kan oppmerksomheten rettes mot skogens store potensial og enorme muligheter. Oppmerksomheten skal rettes mot næringspolitiske uttaleleser, relasjonsbygging, kommunikasjon og å gi gjennomføringskraft til felles nasjonale skognæringspolitiske spørsmål.

På bildet det valgte arbeidsutvalget som består av Olav Norberg, Norske Skog, Inger Grethe Hansen, ALLSKOG og Jan Gunnar Strand, Granvin Bruk. (Foto: Mari Blokhus, Norsk Skogbruk.)

Skognæringspolitisk erklæringen vedtatt i Stavanger.

Foredraget ”Kystskogbrukets utfordringer” ved Jan Magne Dahle

Foredraget ”Skogpolitiske utfordringer” ved Ivar Ekanger

Foredraget ”Skogeierpolitikk” ved Gro Follo

Foredraget ” Skognæringa og miljøet” ved Bengt Drageset