TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Skognæringa – i posisjon for vekst

Skognæringa – i posisjon for vekst

14. april arrangerer Skognæringa i Trøndelag i samarbeid med Skogpådriverprosjektet i Namdalen, konferansen Skognæringa - i posisjon for vekst, på HiNT på Namsos.

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 07.03.2015

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug deltar på konferansen. Ministeren sa følgende da hun mottok SKOG22-rapporten.

- Denne regjeringen ser et stort potensial i skog- og
trenæringen. Det er en næring som står på egne
bein og lever i en krevende internasjonal
konkurranse
,

Andre foredragsholdere
Bernt Håvard Øyen, Direktør ved Bryggen i Bergen og tidligere skogforsker.

Steinar Lyngstad, ordfører i Namdalseid og leder av styringsgruppa
for skognettverket i Namdalen.

Øvrige bidragsytere under konferansen vil være sentrale ledere fra forvaltning,
skogsindustrien og skognæringsaktører.

Konferansen vil synliggjøre potensialene og veien videre for vekst og utvikling i skognæringa.
Næringa skal fortsatt være konkurransedyktig i den nye bioøkonomien.

Skognæringa i Trøndelag vektlegger samarbeid i alle skogverdikjedene. Trøndelagsfylkene
er den eneste regionen i landet som har en komplett skognæringsklynge, bl.a. fordi vi i

Trøndelag har hatt et godt og nødvendig samarbeid med politikere og forvaltningen siden
oppstarten i 2004. Vi ser at aktiviteten øker.

Trøndelag har god erfaring med og tro på skogpådrivere. I skogpådriverprosjektet i Namdal
er det spesielt skogsveger og skogkultur som vektlegges.

Skognæringsklyngen har ambisjoner om videre vekst og utvikling!

Fullstendig program og påmelding legges ut i uke 11.

Se hele invitasjonen her.