TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Tømmersalg for Dummies

Tømmersalg for Dummies

Mange tilfeller med for tidlig hogst og lite tilgang på nøytral veiledning til skogeiere er bakgrunnen for at Rogaland Skognæringsforum i disse dager sender ut brosjyren Tømmersalg for Dummies til 500 skogeiere og inviterer til innføringskurs i skogbruk. Forumet ser på dette som en måte å nå ut til skogeiere som ikke er en del av det tradisjonelle skogbruksmiljøet.

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 23.02.2015

De 500 «nybegynnerpakkene» som er sendt ut inneholder en brosjyre kalt Tømmersalg for dummies, to av Skogkurs sine resyméer; Tap tidlig hogst og Skogfond, samt et brev fra Rogaland Skognæringsforum der de inviteres til å delta på innføringskurs i skogbruk til rabattert pris.

Bakgrunnen for nybegynnerpakka er at det har vært mange tilfeller med for tidlig hogst og tilfeller med skogeiere som er misfornøyd etter at hogst har blitt gjennomført. «Skogeierne vet kanskje ikke hva som er viktig å tenke på ved et tømmersalg og kjenner ikke til den gunstige skogfondsordningen, eller at det ofte lønner seg økonomisk å få bygget veg. Da er det bra å gi de et lite hint om dette, slik at de vet hva slags informasjon de skal etterspørre når tømmeroppkjøperen kommer», sier Lars Slåttå som er fylkesskogsjef. Det er samtidig mindre ressurser brukt på skog i kommunene, og dermed vanskelig for skogeierne å få nøytral veiledning.

 Aktivt Skogbruk skal holde innføringskurset i skogbruk i starten av mars. Alle som vil kan melde seg på, oginstruktør Tårn Sigve Schmidt håper på mange påmeldinger: «Kurset passer for deg som er helt nybegynner eller som føler at du trenger å vite litt mer om hvordan du skal få mest mulig ut av skogeiendommen din».

Tømmersalg for dummies er et lettlest lite hefte med korte tekster og masse bilder. Brosjyren har blitt produsert for å gi de skogeierne som har liten kunnskap om og lite erfaring med skogbruk litt starthjelp slik at de får mest mulig ut av skogen sin. «Poenget med heftet er å gjøre skogeierne klar over hva de bør være obs på under et tømmersalg, ikke at de skal bli eksperter på skogbruk.» sier Gerd Inger Aarnes som var med og laga brosjyren. Hun oppfordrer til å spre brosjyren til nybegynnerskogeiere. Brosjyren kan lastes ned gratis og printes ut på skognaringsforum.no. Det går også an å få redigert brosjyren slik at den passer til lokale forhold andre steder, ta kontakt med Rogaland skognæringsforum om dette.
 

Kontaktpersoner:

- Lars Slåttå, fylkesskogsjef FM i Rogaland, 415 67 572, fmrolsl@fylkesmannen.no

- Gerd Inger Aarnes, sekretær for Rogaland Skognæringsforum, 95210357, gerd@skogselskapet.no