TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Lysthaug kommer til skogkonferanse i Namsos

Lysthaug kommer til skogkonferanse i Namsos

Skognæringa – i posisjon for vekst. Dette er tittelen på skognæringskonferansen som Skogprosjektet i Namdal gjennomfører i samarbeid med SKognæringa i Trøndelag 14. april på HINT i Namsos.

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 17.02.2015

Økt bærekraftig verdiskaping, klimautfordringer og karbonfangst, setter skogpolitikk på dagsorden over hele kloden. Trøndelag med sin skognæringsklynge har det beste utgangspunkt for å delta i denne utviklingen.

Konferansen vil synliggjøre potensialene og veien videre for vekst og utvikling i skognæringa. Næringa skal fortsatt være konkurransedyktig i den nye bioøkonomien.

Skognæringa i Trøndelag vektlegger samarbeid i alle skogverdikjedene. Trøndelagsfylkene er den eneste regionen i landet som har en komplett skognæringsklynge, bl.a. fordi vi i Trøndelag har hatt et godt og nødvendig samarbeid med politikere og forvaltningen siden oppstarten i 2004. Vi ser at aktiviteten øker.

Trøndelag har god erfaring med og tro på skogpådrivere. I skogpådriverprosjektet i Namdal er det spesielt skogsveger og skogkultur som vektlegges.

Skognæringsklyngen har ambisjoner om videre vekst og utvikling!

For informasjon om konferansen, ta kontakt med Knut Sklett på mobil:  957 80 793