TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Skognæringa - naturkunnskap og framtida

Skognæringa - naturkunnskap og framtida

Skognæringa vil ikke trosse utviklingen i de nye næringene. Snarere legge forholdene bedre til rette.

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 05.01.2011

”Skognæringa i Trøndelags visjon er å være en av de største verdiskaperne i Trøndelag i framtiden.  Dette kan kanskje oppfattes som at skognæringa vil trosse utviklingen mot “kunnskapssamfunnet” og de nye næringene som mange snakker om?  Vi derimot, mener det er en forutsetning for å utvikle “kunnskapssamfunnet” og satsing på nye næringer, at man samtidig forsterker satsing på langsiktige fornybare og miljøvennlige næringer som skognæringa og andre naturbaserte næringer. Ikke minst når alle nå både opplever og ser ulike globale kriser, det være seg finans-, klima- og matkriser mv, burde dette være tydelig nok”.

Slik starter en fersk kronikk fra Skognæringa i Trøndelag underskrevet av Svein Aurstad, fabrikksjef Norske Skog, Skogn, Gisle Tronstad, adm dir Inntre AS, Ole Bakke, adm dir Allskog og Trond Svanøe-Hafstad, Miljøsjef SB-skog.

Les hele kronikken her