TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Skogplanting som klimatiltak

Skogplanting som klimatiltak

Arbidet med oppfølging av Klimatforliket i Stortinget er kommet i gang. Nå utarbeides forslag til pilotfase for skogplanting som klimatiltak.

Denne nyheten ble publisert av: Jon Eivind Vollen Publisert dato: 15.01.2015

Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet utarbeider i disse dager et forslag til en pilotfase for skogplanting som klimatiltak. I den anledning møtte stortingsrepresentant Elin Agdestein (H),  Kystskogbruket, Skogselskapet og Skogeierforbundet statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima og miljødepartementet.
 
Planting av skog på nye arealer som klimatiltak og utvikling av klimakriterier for dette er ett av oppfølgingspunktene fra klimaforliket som ble vedtatt av Stortinget i 2012. Som ledd oppfølgingen av tiltaket utarbeidet Miljødirektoratet, Statens Landbruksforvaltning og Norsk institutt for skog og landskap rapporten "Planting av skog på nye arealer som klimatiltak.
Regjeringen legger opp til en treårig pilotfase for å høste erfaringer med blant annet klimaeffekt, miljøkriterier og gjennomføring før oppskalering og utvidet implementering av tiltaket og bevilget 15 millioner til dette i årets statsbudsjettet.
 
Kystskogbruket er opptatt av hvordan de avsatte midlene kan brukes på en best mulig måte og formidlet sine innspill til statssekretæren i går. Kystskogbruket har et godt samarbeid med Skogeierforbundet og Det norske Skogselskap  i denne saken og samarbeider videre for å holde framdrift og synliggjøre mulighetene som ligger i klimaskogplanting.
 
I dialogen kom det fram at statssekretær Lars Andreas Lunde var opptatt av at organisasjonene ble mobilisert og at han håpet på at dette kunne bli en like stor suksess som frivillig vern. Han var tydelig på at skogplanting var et billig tiltak og at en etter hvert ønsket å oppskalere skogplantingen i tråd med anbefalingene i rapporten.
 
Stortingsrepresentant Elin Agdestein, Stortingspolitiker fra Høyre i Nord-Trøndelag, har engasjert seg sterkt i saken og bland annet arbeidet for finne gode oppstartsområder for klimaskogplantinger. Hun er en viktig bidragsyter til for at dette arbeidet kommer videre og bidrog sterkt til at statsråd Tine Sundtoft  deltok på klimaskogdagen i Nærøy i september. Vi velger å tro at skogdagen medvirket svært positivt til bevilgningen på  15 millioner nå i  2015.

Fra venstre: adm.dir i Skogselskapet Trygve Enger, Kystskogbrukets Kirsti Haagensli, statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima og miljødepartementet, Stortingsrepresentant Elin Rodum Agdestein fra H, og Erik Lahnstein, adm.dir i Norges Skogeierforbund (foto: Erik Aasheim, kommunikasjonsrådgiver Klima- og miljødepartementet)
Kontaktperson:
Kirsti Haagensli
Programkoordinator i Kystskogbruket

e-post: kirsti.haagensli@ntfk.no
Mob: 90 57 91 50
Tel: 74 11 10 68