TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Årets Trebyggeri 2014 - Fremtiden er fornybar!

Årets Trebyggeri 2014 - Fremtiden er fornybar!

TreFokus og Treteknisk, med godt bidrag fra byggeindustrien, dele ut prisen Årets Trebyggeri 2014 under Byggedagene 18. - 19. mars 2015.

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 06.01.2015

Det er stor interesse for bruk av tre i store bygg og anlegg. De siste årene har det vært realisert en rekke større byggeprosjekter med utstrakt bruk av tre. Dette skyldes blant annet økende kompetanse i bruk av tre, en ny grad av bevissthet rundt miljø og utvikling av nye konsepter og løsninger. For å markere treets stadig tydeligere posisjon vil Treteknisk og TreFokus, med godt bidrag fra byggeindustrien, dele ut prisen Årets Trebyggeri 2014 under Byggedagene 18. - 19. mars 2015.

Det nomineres tre byggerier. Det deles ut en 1. premie, og de to øvrige finalistene får hederlig omtale.
1. premie er en treskulptur til byggherren med dipolom til arkitekt og rådgiver.
Prisen deles ut i samarbeid mellom Treteknisk, TreFokus og Byggeindustrien / bygg.no.

Årets Trebyggeri kan deles ut til byggeri realisert/sluttført i 2014.
Prisen kan deles ut til ulike typer byggeri med utstrakt trebruk som boliger, næringsbygg, landbruksbygg, høyspentmaster, broer, etc.

Her er noen av kriteriene:

  • Innovativ og/eller spennende trebruk
  • Høy arkitektonisk kvalitet
  • Energieffektivitet
  • Arealeffektivt og økonomisk byggeri
  • Bidratt til kompetanseutvikling hos involverte aktører
  • Bidratt til leverandørutvikling

Forslag med frist 1. februar sendes til Per Skogstad

Se også hjemmesida til Trefokus