TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/LENSA-prosjektet – til inspirasjon og etterfølgelse!

LENSA-prosjektet – til inspirasjon og etterfølgelse!

LENSA – prosjektet viser vei. Prosjektet kunne på samlinga på Stav i S-T denne uka vise til flere vellykkede tilnærminger til skogeierretta aktivitets- og kompetanseretta arbeid.

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 11.12.2014

 
 
LENSA prosjekt i Sør-Trøndelag:
Lokalt initiativ? det er opp til oss sjøl
Engasjement? vi får til det vi vil
Nettverk? vi blir inspirert
Samarbeid? vi lærer av hverandre
Aktivitet? vi oppnår resultat

 

 

 

 

 

Fylkesskogsjef Tor Morten Solem i Sør-Trøndelag inviterte denne uka til fagsamling for deltakere i LENSA-prosjektet. Over 40 deltakere fra Sør-Trøndelag,  N-T og M&R, representanter fraSkogkurs, Velg Skog og Kystskogbruket samt elever fra Skjetlein videregående skolehadde møtt opp for å bidra, få statusoppdatering og faglig påfyll.
 
LENSA er en samarbeidsstruktur hvor aktører
innenfor skogbruket samarbeider innen den enkelte
kommune og over kommune- og fylkesgrenser.
Strukturen omfatter 5 lokale samarbeid og 26 kommuner.Prosjekt LENSA 2009-2012 var en bestilling fra fylkespolitikerne i Sør-Trøndelag ved behandling av melding om kystskogbruket i 2008. Prosjektet la opp til en ordning med pådriver i hvert av de fem nettverkene.
 
Elever og lærere fra Skjetlein videregående skole, sammen med Nina Bråten Slettum (i midten foran)
fra Velg Skog Trøndelag

Enkelte kommuner organiserer egne opplegg med oppsøkende virksomhet i tillegg til LENSA pådriver. I tillegg engasjeres dyktige og aktive skogeiere til skogeierkontakt og oppsøkende virksomhet med svært godt resultat. Dette er personer som besitter stor lokalkunnskap og nyter stor tillit blant skogeierne. Utvikling av samspill mellom LENSA-pådrivere og dyktige enkelt skogeiere i kommunene for økt aktivitet er et av de aktivitetsfremmende tiltakene som har stor overføringsverdi til andre områder av Kystskogbruket.

Sør-Trøndelag kan vise til økende aktivitet på flere områder de siste årene, blant anna på skogkultur. Fylkesskogmester Gaute Arnekleiv hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag sier i en kommentar, at ungskogpleie er det skogtiltaket som er mest avhengig av oppsøkende virksomhet, og resultatene viser at de tiltak som er satt i verk gjennom LENSA har hatt effekt.

Skognæringa Kysts vil se på hvordan vi kan jobbe videre med å tilgjengeliggjøre de gode erfaringene fra LENSA- aktiviteten for resten av kystskogbruket.