TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Inviterer til konferanse

Inviterer til konferanse

Melding om Kystskogbruket forutsetter at alle miljøhensyn skal tas samtidig som verdiskapingen skal dobles innen 2020.

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 09.12.2010

Kystskogbruket og Vestlandsrådet inviterer til konferanse 12. januar for å gi nærmere innblikk i hva dette innebærer. Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk er blant hovedinnlederne og skal snakke om "Skogens muligheter og betydning for klima og biologisk mangfold". 

Skogbruket i kystfylkene har en rekke felles utfordringer. Som økt bruk av trevirke, økt avvirkning på kort og lang sikt, ressursoppbygging og kvalitet på framtidsskogen og ikke minst økt fokus på skog og klima. Gjennom "Prosjekt kystskogbruket" og "Melding om kystskogbruket" ønsker kystfylkene å påvirke den nasjonale skogpolitikken, og se nærmere på hvorfor og hva som bør gjøres for å få en positiv utvikling for skognæringa i kystfylkene.

Påmeldingsfrist er satt til 20. desember. Program og påmelding her.