TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser

Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser

I samarbeid med kommunal skogforvaltning og regnskapskontor gir samarbeidsprosjektet Lensa et tilbud om en «Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser».

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 04.11.2014


Regnskapskontorene er en viktig kompetansetilbyder i skogbruket og gjennom dette prosjektet utvikles samarbeidet med regnskapskontorene videre.

Målgruppen for tiltaket er nye skogeiere. I utgangspunktet er det skogeiere som har overtatt
skogeiendom i løpet av de siste 3 år, skogeiere som planlegger å ta over skogeiendom er også aktuelle.

Målet er å gjøre nye skogeiere oppmerksom på hvordan eiendommens ressurser kan utnyttes best mulig gjennom blant annet bruk av skogfond og gjennomsnittsligning.

Sentrale personer: Hans Olav Trøan fra Daldata, Jan Arild Sletvold fra Agdenes Regnskapslag, Jon Pettersen, Skogkurs (foto: FM i S-T)

Prosjektet innebærer en videreføring av samarbeidet med regnskapskontorene med bakgrunn i tidligere gjennomført kurs i skogfond for regnskapsførere. Dette opplegget kom i stand gjennom et samarbeid mellom Skogkurs, Daldata, Agdenes Regnskap og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser avgrenses i første omgang til Midtre Gauldal kommune i Sør-Trøndelag, men med et ønske om å få med flere kommuner i fortsettelsen.

Lensa samarbeidet omfatter fem lokale nettverk og 27 kommuner i Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal.
 

Skogbukssjef i Midtre Gauldal, Kai Børge Amdal (foto:Trønderbladet)

Kontaktperson: tor.morten.solem@fylkesmannen.no