TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Her er landbrukskalenderen

Her er landbrukskalenderen

Fylkesmannen i Nordland sin landbrukskalender for 2011 presenterer muligheter landbrukssektoren har for å bidra til å redusere klimautfordringene.

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 07.12.2010

Landbruket kan bidra positivt gjennom utslippsreduksjoner i jordbruket, kraftfulle tiltak for økt opptak av karbon i skogbiomasse og økte leveranser av virke til bioenergi og treprodukter. Kalenderen er delfinansiert og utarbeidet gjennom prosjektet Økt verdiskaping i Nordlandsskogbruket.  

2011 passer det utmerket med en kalender om klimaendringene og hvilke muligheter vi har for å motvirke dem. Dette fordi:

- i 2009 fikk landbruket sin egen klimamelding. Gjennom kalenderen ønsker Fylkesmannens landbruksavdeling å synliggjøre den nasjonale politikken i husstandene.

- Landbruksavdelinga har i år opprettet arbeidsgruppa "Landbruk og klima" og det jobbes med å få på plass en videreutdanningskurs om ”Klimatiltak i landbruket” i 2011. 

- Nordland fylkeskommune er i ferd med å avslutte arbeidet med ”Regional plan – klimautfordringene i Nordland”. Her er også tiltak innen landbrukssektoren beskrevet.

- For året 2020 har hele Europa satt seg mange ambisiøse klimamål. Det haster med å sette i gang konkrete tiltak og alle kan bidra. Last ned kalenderen fra fylkesmannens side.