TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Konferanse: Hvordan øke verdiskapinga i verdikjedene fra kystskogen?

Konferanse: Hvordan øke verdiskapinga i verdikjedene fra kystskogen?

Dette er temaet når skognæringsaktørene møtes til årsmøte og fagdag den 22.-23. oktober på Quality Hotel Alexandra i Molde.

Denne nyheten ble publisert av: Kjersti Kinderaas Publisert dato: 07.10.2014

Hvordan øke verdiskapinga i verdikjedene fra kystskogen?

Dette er altså spørsmålet når skognæringsaktørene møtes til årsmøte og fagdag i år. Melding om kystskogbruket skal rulleres, med fokus økt næringsutvikling i verdikjedene fra skogen. Kystskogaktørenes innspill til arbeidet er avgjørende for å ei god melding med forankring i næringa.

Temaet vil bli beslyst gjennom et interessant program hvor vi vil møte flere spennde fremtidsrettede bedrifter i verdikjenen fra skogen.

Etter at årsmøtet er ferdig den 22. oktober kl 15, vil møtedeltakerne bli tatt med  besøk til bedrifter i verdikjedenen fra skogen. Den 23. oktober, fortsetter vi med interesante foredrag fra de ulike delene av verdikjeden:

Sett av dagenepåmelding finner du her.

Sentrale tema som vil bli belyst: 
>  Økt bruk av norsk trevirke
              o Ny anvendelse av trefiber
              o Treindustrien
              o Trevareindustrien
Hva gjør vi i praksis
              o Innovative byggeprosjekter
              o Fra sagbruk til byggevare
              o Treforedling, videreutvikling og nye produkter
Kystskogbruket – kraften ligger i fellesskapet
              o SKOG22 – framtidas strategi for utvikling av næringa
              o Ny melding om kystskogbruket – strategi for utvikling av kystskogregionen

Mer detaljert informasjon kommer!