TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Viktige signal frå økonomiprofessor

Viktige signal frå økonomiprofessor

Professor i miljøøkonomi ved Norges Handelshøyskole Gunnar S. Eskeland kjem med særdeles viktige signal frå staden der morgondagens skogforvaltarar også blir utdanna.

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 29.11.2010

Eskeland skriver i Dagens Næringsliv, 24.november:
”Langtlevende skogprodukter, som hvitmalte hus her i Bergen, skal belønnes for sin lagringsfunksjon”
Og vidare:
”Etter noen tiår med skogskjøtsel for planker og lagring vil skogen gi lette
Ole Brumm-valg:

 - Den både lagrer mer og gir mer og bedre planker og brensel

- Slik skog gir vetelig også bedre rom for artsvern og friluftsliv, siden hugstfrekvensen er en del av verneutfordringen.

Det et er difor kystskogbruket no planlegg morgondagens vegnett langs kysten for å nyttiggjere dette fantastiske råstoffet på ein økonomisk og miljømessig god måte.

Les heile innlegget her