TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Videreforedling må vektlegges i den nye Kystskogmeldinga

Videreforedling må vektlegges i den nye Kystskogmeldinga

Godt oppmøte også på det andre regionmøtet om rullering av Melding om kystskogbruket. Dette møtet dekka Nord-Norge og var lagt til Tromsø.

Denne nyheten ble publisert av: Kjersti Kinderaas Publisert dato: 22.09.2014

 -Det er svært mange forventninger til kystskogbruket. Vi trenger business og derfor bli tøffere til å si hva vi ikke skal gjøre,sa Erlend Bullvåg, førsteamanuensis ved Universitetet i Nordland, avd. Handelshøgskolen i Bodø.

  Erlend Bullvåg og Kirsti Haggenli.

 

  

Det ble jobbet i grupper med å analysere utviklinga i Nord-Norge for å gi konkrete innspill til meldingsarbeidet. Kortreist tømmer fram til videreforedling i regionen blir viktig framover. Samtidig som en ønsker høyest mulig foredlingsgrad og avkastning i hele verdikjeden.                                                                             Som ellers i kystskogbruket ser en nytten av å vektlegge utvikling av næringsklynger.

                                                                                                                                                         Roald Sand, seniorforsker ved Trøndelag Forskning og utvikling presenterte nye verdiskapingstall for kystskogbruket. Link til rapporten: her.Oppslag om rapporten på Trøndelag og Forsknings nettside: her.    

 

                         

Det offentlige og forvaltningens rolle i skogbruket framover var tema i innlegget som Harald Nymoen, fylkesskogsjef i Møre og Romsdal hadde.

                       

Fylkesråd i Troms Line Miriam Sandbergs innlegg handlet om framtida for skogbruket med politiske øyne, hvordan argumentere for og fram skognæringa politisk.

 

Neste regionmøte blir i Bergen 30. september og 1. oktober og vektlegger forholdene Vestlandet og i Vest-AgderPåmelding.        

For nærmere informasjon ta kontakt med Kirsti Haagensli, programkoordinator for det Felles fylkeskommunale ppfølgingsprogrammet i kystskogbruket, mob. 905 79 150.