TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Tid for å høste skogreising-skog

Tid for å høste skogreising-skog

Det må bygges opp en kultur for skogbruk på store deler av Vestlandet. Skogreising-skogen begynner nemlig å bli hogstmoden.

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 15.11.2010

- Skogbruk på våre trakter har så langt vært ensbetydende med skogreising. Nå er det tid for å høste av det som ble plantet på 50- og 60-tallet. Det er nytt for oss. Derfor må vi nå bygge opp en skogbrukskultur, sier Hans Peter Eidseflot, prosjektleder i Prosjekt Ørstaskogen til nettstedet www.gardsplassen.no. Prosjektet har til hovedmål å legge til rette for en god utnyttelse av de store skogressursene som Ørsta har, takket være skogreisinga på 1950- og 1960-tallet.

- Det viktigste er å skape et godt samarbeidsklima blant skogeierne. Det er helt avgjørende for å få til en økonomisk, rasjonell og miljøtilpasset drift i skogen. I Ørsta er ingen erfaring i det å høste fra skogen. Mange har bare levert tømmer en gang tidligere, men det var i form av vindfelt virke etter orkanen i 1992. Da konkluderte mange med at skogsdrift ikke gir noe overskudd, noe som har preget holdningene i åra etterpå. Skogbruksnæringa selv har heller ikke vært flinke nok til å hanskes de mange uerfarne skogeierne her, framholder Eidseflot.