TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Klima- og miljøminsteren på skogdag i Nærøy

Klima- og miljøminsteren på skogdag i Nærøy

Denne uken var klima- og miljøminister Tine Sundtoft på befaring i et skogreisingsområde i Nærøy. Det var Nord-Trøndelag Fylkeskommune ved fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen som hadde invitert ministeren.

Denne nyheten ble publisert av: Kjersti Kinderaas Publisert dato: 07.09.2014

Statsråden var invitert for å se på skogreisingsskog og å lære om mulighetene for å etablere skog på gjengroingsarealer. Dette vil være skog som har som sin primære oppgave å fange CO2, men som naturlig nok samtidig produserer fornybare råvarer. Slik skog betegnes som «klimaskog».

På bidet orienterer skogbrukssjef Egil Solstad f.v  Alf Daniel Moen, leder av Flkeskommunalt oppfølgingsprogram i Kystskogbruket, statsråd Tine Sundtoft og Erik Lahnstein, adm.dir. Norges Skogeierforbund.

-Det har vært en nyttig og lærerik dag. Jeg har fått en god presentasjon på resultatet av beslutniger om å reise skog som ble tatt i 1950,sa Tine Sundtoft.

Et tydelig budskap gjennom hele dagen var at i Nærøy og i Kystskogbruket er klare til å starte opp arbeidet.

Ordfører Steinar Aspli i Nærøy kommune sa det slik, - Vi melder oss og ønsker å satse klimaskog. Håper at det politiske trykket på skog som klimatiltak gjør at vi kommer et skritt videre.

Ei satsing som dette vil følge følge opp det som foreslås i den omforente rapporten om skogplanting som klimatiltak fra Miljødirektoratet (tidligere Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) og Direktoratet for naturforvaltning (DN)), Statens Landbruksforvaltning (SLF) og Norsk instituttfor skog og landskap). Link til rapporten her.

Les mer om fagdagen Nord-Trøndelag Fylkeskommunes nettside her.