TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Hva skal en gjøre med eiendomsstrukturen i skogbruket?

Hva skal en gjøre med eiendomsstrukturen i skogbruket?

I et innlegg i fagbladet Norsk Skogbruk imøtegår Gro Follo enkelte skogbruksaktører som mener skogkoordinatorer ikke er noe å satse på.

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 05.09.2014

Innlegget er en del i en debatt knyttet til arbeidet til den regjeringsoppnevnte grupperingen SKOG22. Innlegget har imidlertid bredere relevans ettersom problemstillingen vedrører alle som arbeider i skogbruket, er skogeiere, politikkutformere eller byråkrater. Innlegget finner du nedenfor.

Det foreslåtte tiltaket om skogskoordinatorer for å bøte utfordringene med de mange og små skogeiendommene i Norge, kom som resultat av forskningsprosjektet «Fra ti til en – eiendomsoverbyggende samarbeid for private, personlige skogeiere i kystskogbruket». Dette prosjektet er avsluttet, og du kan lese prosjektleder Follos faglige sluttrapportering fra prosjektet ved å inn linken nedenfor.

I tilknytning til avslutningen av «Fra ti til en» i april 2014 skrev Follo et åpent innspill til SKOG22 som en kronikk i Nationen. I kronikken oppfordret Follo SKOG22 til å bidra til å få på plass et system av skogkoordinatorer. Du kan lese kronikken i Nationen ved å gå inn på linken nedenfor.


Les Follos debattinnlegg i Norsk Skogbruk nr. 7-8 (2014) her

Les Follos kronikk i Nationen 5. april 2014 her

Les Follos faglige sluttrapportering fra forskningsprosjektet «Fra ti til en» her:
http://www.bygdeforskning.no/nyheter/forskningsprosjektet-fra-ti-til-en-er-avsluttet

Om SKOG22 se linken http://www.innovasjonnorge.no/no/landbruk/skog22/