TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Sterkere norsk krone gir utfordringer

Sterkere norsk krone gir utfordringer

Etter et halvt år med svakere norsk krone, er kronekursen nå på tur oppover. Det betyr utfordringer for norsk eksportindustri.

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 19.08.2014

Ved Norske Skog Skogn har en av tre papirmaskiner stått stille i ni uker i sommer. Dette er et ledd i markedstilpasningene til fabrikken, og papirmaskina starter opp igjen som planlagt kommende mandag, til tross for at fabrikken ikke har fullsolgt kapasitet året ut.

Amund Saxrud opplyser at etter et halvt år med betydelig bedret valutasituasjon, har det nå vært en negativ valutautvikling de siste par ukene. Dersom dette forsetter, vil det bety vanskeligere tider for norsk eksportindustri.

Norske Skog Skogn har så langt i år solgt litt mindre enn på samme tid i fjor. Dette mener Saxrud har sammenheng med at overordnet volum av papir er synkende. - Selv om vi opprettholder markedsandeler, betyr det nedgang. Det er skjedd lite på kapasitetssiden siste året, og vi står ovenfor en stadig vanskeligere markedssituasjon. Vi trenger en restrukturering i bransjen for å få bedre forhold mellom produksjonskapasitet og etterspørsel, sier Saxrud.  

Kilde: Trønder Avisa

Foto: Kystskogbruket