TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Møte med skogeierandelslagene

Møte med skogeierandelslagene

Skognæringa Kyst møtte nylig lederne i skogeierandelslagene i Allskog, Sogn og Fjordane Skogeiarlag, Vestskog og AT Skog. Sentrale tema som ble diskutert var rullering av Melding om kystskogbruket, revisjon av PEFC og sentrale kravpunkt som er spesielt viktige for kysten, praktiseringen av Naturmangfoldloven og bruk av utenlandske treslag.

Denne nyheten ble publisert av: Kjersti Kinderaas Publisert dato: 27.06.2014

-Skognæringa Kyst arbeider for å fremme kystskogbrukets interesser og følge opp felles overordna saker. Det viktig med en tett dialog med våre medlemmer, sier Jan Ivar Rødland, styreleder i Skognæringa Kyst.

Pågående nasjonale prosesser tar opp sentrale fagområder for kystskogbruket. Det er viktig at mulighetene og ikke minst spesielle utfordringer for kystfylkene blir synliggjort og løftet inn i disse prosessene.

Kirsti Haagensli, programkoordinator for de 10 fylkeskommunene er ansvarlig for prosessen med rullering av meldinga, som skal være ferdig i løpet av året. Melding om kystskogbruket er utgangspunktet for aktørene i Kystskogbruket. Meldinga ble vedtatt i 2008 av 9 fylkeskommuner. Vest-Agder sluttet seg til arbeidet i 2011.                                                                                           -Det er samspillet mellom skognæringa, forvaltningen og regionalpolitikken som har gjort Kystskogbruket til et vellykket felles løft langt. Også i fortsettelsen er det i dette fellesskapet kraften ligger, sier Kirsti Haagensli.    

Denne gode dialogen er viktig og nyttig å bygge videre framover og det vil bli gjennomført tilsvarende møter også med andre regionale aktører framover, sier Jan Ivar Rødland.

bildet fra venstre: Per Kosberg, Skognæringa Kyst og MM Karton Follacell AS, Jan Ivar Rødland, Skognæringa Kyst og Vestskog, Bengt Drageset, Vestskog, Olav Veum, AT Skog, Kirsti Haagensli, programkoordinator Fylkeskommunalt Oppfølgingsprogram. Foran: Eilif Due, Allskog, Inger Grethe Hansen, Skognæringa Kyst og Allskog, Halvor L. Brosvik, Sogn og Fjordane Skogeigarlag. Foto: Kjersti Kinderås.

Kontaktpersoner:
Jan Ivar Rødland, styreleder i Skognæringa Kyst, mob. 90727145.
Kjersti Kinderås, daglig leder Skognæringa Kyst. Mob. 95239006.