TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Med fokus på vatn og miljø

Med fokus på vatn og miljø

"Har du opplevd det ein gong gløymer du det aldri" seier skogsentreprenør Øystein Kleivane frå Norheimsund og siktar til at vatn i naturen aldri må kome på avvegar.

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 11.06.2014

Over; Skogsentreprenør Øystein Kleivane frå Norheimsund med 12 tonn gravemaskin som han nyttar til opparbeiding og deaktivering av midlertidige driftsvegar og generell oppussing etter skogsdrifter.
Under; Bildet er frå Kalandseidet i Fana, Bergen kommune. Du ser tydeleg vatn som er samla i køyrespora på midlertidige driftsvegar og samtidig det synleg gode sluttresultatet etter oppussinga.
Skogsentreprenørar langs kysten må ha god innsikt og fokus på oppussing etter skogsdrifter og vanngangen i terrenget.   

Entreprenøren har bokstaveleg tale teke over skogsdrifta siste 20 åra. 1950- og 60 talet forsvann hesten som trekkraft i skogen, kring århundreskiftet forsvann stort sett landbrukstraktoren og bonden som arbeidskar i skogen langs kysten. Dette førte m.a.til sterke diskusjonar kring hjulspor og krava om oppussing av spor kom raskt. I desse dagar er ei føreskrift for planlegging og godkjenning av landbruksvegar høyring og sentralt i føreskrifta er sikring av vatn og omsynet til miljø.

Korleis oppfattar skogsentreprenørane langs kysten dette tema i dag ?
Vi har prata med Øystein Kleivane frå Norheimsund som har drive i vestlandskogen i mange år.
For tida er han åleine i selskapet TK Skog og høgg årleg kring 15 000 kubikkmeter grantømmer.
Kleivane meiner at svært mykje av skogterrenget på Vestlandet gjerne kan drivast med hjulgåande maskiner i terrenget og det gir god økonomi for alle parter dersom det er godt planlagt. Men opparbeiding av midlertidige driftsvegar er nødvendig, og det er minst like viktig å deaktivere/ slette dei slik at vanngangen i lisida ikkje blir påverka etter hogsten.
For nokre år sidan dreiv han tømmer fram til ein kommunal veg, og etter fleire dagar med kraftig regn og snø danna det seg stadig nye vannvegar i køyrespora. Til slutt begynte det å fylle seg opp på den offentlege vegen og utan skikkeleg graveutstyr kunne det gått skikkeleg gale. "Har du opplevd vatn på avvegar ein gong gløymer du det aldri, -  du blir heilt makteslaus mot slike krefter" seier Kleivane. I ettertid viste det seg også at hadde stikkrenne på den offentlege vegen lege der ho skulle hadde alt gått bra, - det var kort og godt inga stikkrenne der ho skulle vore, men lenger oppe i vegen....men der var det ikkje noko vatn den dagen. 

Også eit viktig fokus frå Vestskog SA si side
Skogsjef Vidar Jørdre i Vestkog bekreftar at dette er eit viktig tema. Krav om deaktivering av midlertidige køyrespor og oppusing etter skogsdrifter ligg no inne i alle  kontrakter og blir såleis ein del av driftsprisen. Jørdre meiner at fokus på dette er viktig, men seier samtidig at han opplever at entreprenørane som høgg for Vestskog, m.a TK Skog gjer ein svært god jobb.
Planlegging av skogsdrifter er nøkkelen til gode resultat. Men naturen "lever", alt verken kan eller bør planleggast i detaljer, eks utkøyringstraseane i bratt terreng eller dei midlertidige driftsvegane. Detaljplanlegginga og gjennomføringa av dette må også baserast på gangen i drifta, situasjonar som oppstår og den nødvendige kompetansen hos den enkelte entreprenør legg Jørdre til.