TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Ordførar delte ut blomster

Ordførar delte ut blomster

Ekteparet Unn Berit Haraldsvik og Snorre Nicolaisen i Teisdalen i Sømna kommune i Nordland satsar på skogbruk og har nyleg investert i ein 3,4 km lang skogsbilvei. Under ein skogdag forrige veke delte ordførar Edmund Dahle ut blomster til ekteparet for ei framifrå satsing i kommunen.

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 09.06.2014

Over; Unn Berit Haraldsvik og Snorre Nicolaisen fekk overrekt blomster frå ordførar Edmund Dahle for satsinga på skogbruk og den flotte investeringa. 
Under; Skogdagen samla i ein sving på den nye skogsbilvegen med utsikt over Ursfjorden.
Alle foto; Jan Jenssen

Skogbruksjef Steinar Pedersen i Brønnøy og Sømna kommunar sa det slik; "At det bygges en slik vei er sjelden i Nordland, det går 10 år mellom hver gang". Men så er også resultat frå skogreisinga som for alvor gjer seg gjeldane. Denne eigedomen har ca 2000 dekar produksjonskog og produksjonsevna er ca 450 kubikkmeter pr. år. Eller som skogbruksjefen sa; "to vogntog med tømmer i månaden i driftssesongen eller årleg nok materinaler til 8-10 bolighus".

Investeringa som no er gjort gjeld ca 1,8 km ny skogsbilveg klasse 4 til ein kostnad av ca 1,7 millionar kroner. Totalt er skogsbilvegen no 3,4 kilometer lang og  det veiplanleggar Gunnar Pettersen frå Nord-Trøndelag som har planlagt denne siste forlenginga. "Det har kosta å bygge veien, men verdt hver eneste krone" seier grunneigar Snorre Nicolaisen.
Skogdagen laga ei fin ramme kring opninga av skogsvegen der også ordførar Edmund Dahle i kommunen delte ut blomster for denne viktige investeringa i kommunen. Berre i Sømna kommune er det planta ca 20 000 dekar skog og mykje av denne skogen tek til å bli hogstmoden.
Les meir frå skogdagen;
Helgelands Arbeiderblad
Brønnøysunds Avis