TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Ny rapport «Bærekraftig skogbruk i Norge»

Ny rapport «Bærekraftig skogbruk i Norge»

Skog og landskap har samla kunnskap om skog, næring og miljø i den nye rapporten «Bærekraftig skogbruk i Norge». Rapporten gir en oversiktlig og nyttig oversikt. Skogreising omtales i et eget kapittel.

Denne nyheten ble publisert av: Kjersti Kinderaas Publisert dato: 09.06.2014

På Skog og Landskaps hjemmeside uttaler direktør Arne Bardalen at; skogspørsmål diskuteres ofte og intenst, men debatten er ikke alltid basert på fakta og dokumentert kunnskap om skog. 

 - Rapporten dokumenterer en unik suksesshistorie. Det er historien om 100 års norsk skogforvaltning fram mot dagens bærekraftige norske skogbruk, sier Arne Bardalen videre.
- Og dagens bærekraftige skogbruk er resultatet av samarbeidet mellom en ansvarlig skognæring, en offensiv statlig skogpolitikk og sterke forskningsmiljøer som har gitt den gode balansen mellom næring og miljø.

Skogreising er omtalt i et eget kapittel (side 120), hvor det opplyses at det akkumulerte skogreisingsarealet utgjør nær 390 000 hektar eller 4,5 prosent av det produktive skogarealet. Rundt 60 prosent av skogreisingsarealet ligger i skogreisingsstrøk på Vestlandet, mens de øvrige 40 prosent ligger i Nord-Norge. Aktiviteten har vært lav de siste årene og gjennomsnittet for perioden 2003–2012 ligger på cirka 340 hektar.

Det er beregnet at cirka 80 000 hektar er plantet til med utenlandske treslag (Øyen 2013). Av dette utgjør sitkagran (Picea sitchensis) cirka 50 000 hektar. Vel 80 prosent av arealet med utenlandske treslag befinner seg i de aktuelle skogreisingsfylkene på Vestlandet og i Nord-Norge. Resten av skogreisingen er hovedsakelig planting av vanlig gran (Picea abies).

 Foto: Skog og Landskap.                                                                                               Direktør Arne Bardelen overleverer rapporten til Landbruks-og Matminsiter Sylvi Listhaug på Skog og Tre.Foto: Skog og Landskap.     

Les mer Skog og Landskaps hjemmeside.                                                                                   Link til rapporten "Bærekraftig skogbruk".