TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Tømmerkaier i Lenvik, Tysnes og Vindafjord kommune

Tømmerkaier i Lenvik, Tysnes og Vindafjord kommune

Statens Landbruksforvaltning offentleggjorde 28 mai at kommunane Lenvik, Tysnes, Vindafjord og Bamle får statstilskot for utbygging av tømmerkaier.

Denne nyheten ble publisert av: Helge Kårstad Publisert dato: 02.06.2014

Den kommunale kaia Lenvik havn i Troms er eit av 3 tømmerkaiprosjekt som no er prioriterte for statstilskot og skal utarbeide endeleg søknad. Eit endeleg statstilskotet vil legge grunnlaget for ei forsterking av bakarealet (bildet) og sikrar skogeigarane i regionen rettigheiter til bakareal og bruk av kaifront i framtida. På bildet (t.v) fylkesskogmester i Troms Brynjar Jørgensen.

Innan fristen 15. april mottok Statens landbruksforvaltning (SLF) 17 nye og justerte skisser til oppgradering og nybygging av tømmerkaiar fra aktuelle søkjarar. Fire prosjekt går videre i søknadsprosessen. Det er sett av 22,4 mill. kroner som skal fordelast i denne runden.

I kystskogfylka er desse dei prioriterte;
Lenvik havn på Finnsnes i Lenvik kommune i Troms
Heningen kai i Uggdal i Tysnes kommune i Hordaland
Søndenåneset ved Vikedal i Vindafjord kommuen i Rogaland. 
Sidan 2012 har såleis 10 kommunar i kystskogfylka fått statstilskot til utbygging av tømmerkaier, dvs. Lenvik, Mosjøen, Namsos, Molde, Skodje, Sogndal, Lindås, Tysnes, Vindafjord og Mandal.

Les meir om tildelinga frå SLF her; https://www.slf.dep.no/no/eiendom-og-skog/skogbruk/tilskudd-til-tommerkaier/flere-tommerkaier