TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Årsmøtet for Skognæringsforum Nordland fokuserte på grønn og lokal verdiskaping

Årsmøtet for Skognæringsforum Nordland fokuserte på grønn og lokal verdiskaping

Skognæringsforum Nordland hadde årsmøte 15.mars, i forbindelse med gjennomføring av seminaret "Grønn verdiskaping og byutvikling". Årsmøte fulgte opp seminaret gjennom årsmøteuttalelser til Bodø kommune.

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 03.04.2017

Skognæringsforum Nordland gjennomførte 15. mars sitt årsmøte for 2016, i forbindelse med seminaret Grønn verdiskaping og byutvikling, som vi arrangerte sammen med tredriver i Nordland, Stein-Petter Hillestad. 

Årsrapporten viser stor aktivitet også i 2016, med oppfølging av prosjekter knyttet til satsingsområdene skoglekter, økt verdiskaping i verdikjedene fra skogen, sikring av skogfaglig rekruttering og kompetanse, og blågrønt innovasjonssenter. Ale disse arbeidsområdene  videreføres i 2017. Medlemsverving blir også en prioritert sak for forumet framvoer, det er næringsaktørene i verdikjedene fra skogen vi jobber for - medlemmer styrker forumets arbeid og legitimitet.

For mer informasjon om aktiviteten i forumet, se Årsrapport for 2016.

Nytt styre ble valgt for 2017:
Leder: Kurt Jessen Johansson (Mosjøen Havn)
Nestleder: Jostein Saus (Statskog)
Styremedlem: Bjørn M. Jarmund / Stian Bråten (Arbor)
Styremedlem: Vibeke Unosen (Allskog)
Styremedlem: Knut Dreier (Moelven van Severen, Namsos)
Styremedlem: Ansten Johansen (Polarsirkel Skog og Bio)
Vara: Jon Halvar Hjerpbakk (Allskog)
Vara: Øyvind Skarvang (Norsk Virkesmåling)

Følgende uttalelser ble enstemmig vedtatt av årsmøtet og sendt til Bodø kommune:

·         Grønn byutvikling basert på regionale ressurser gir verdiskaping.

·         Grønn byutvikling med bioenergiproduksjon gir lokal verdiskaping.

Det gamle styret i Nordland Skognæringsforum. Fra venstre Jostein Saus (Statskog), Bjørn Jarmund (Arbor), Kurt Jessen Johansson (Mosjøen Havn), Ansten Johanson (Polarsirkelen Skog og Bio), Inger Grethe Hansen (Allskog). Her sammen med foredragsholdere under seminaret Arthur Bunkholdt (hotell- og eiendomsutvikler) og Aasmund Bunkholdt (Trefokus).

Inger Grethe Hansen (Allskog) som gikk ut av styret, får takk for innsatsen –gave fra Kurt. Nytt styremedlem fra Allskog heter Vibeke Unonsen.