TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Klimaresolusjon på Høyres landsmøte

Klimaresolusjon på Høyres landsmøte

Om skog står det: «Sørge for en bærekraftig og fornuftig forvaltning av norske skoger som både bidrar til å binde C02, gir rom for betydelig avvirkning og legger til rette for næringsutvikling basert på biobaserte erstatninger for fossile produkter».

Denne nyheten ble publisert av: Torgunn Sollid Publisert dato: 13.05.2014

Høyre mener Norge skal være et lavutslippssamfunn i 2050, og at politikken alle områder skal reflektere denne ambisjonen og støtte opp under FNs togradersmål. Høyre legger til grunn at forurenser skal betale, og at det skal lønne seg å velge miljøvennlig. Og gir en punktvis oversikt over hva som gjøres. Les hele resolusjonen her.

Nord-Trøndelag ved Frode Revhaug, 1.nestleder Nord-Trøndelag Høyre og gruppeleder Fylkestinget i Nord-Trøndelag, har forstått betydningen av å satse skog som klimatiltak. Under gjengis hans innlegg landsmøtet:

FNs klimapanel har igjen slått fast at det haster med å redusere klimagassutslipp. Statsminister Erna Solberg og klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft peker viktigheten av et bredt internasjonalt samarbeid der Norge går foran.
 
Vi har mye skog i Norge. Da er det hyggelig å høre det vi vet, også fra FNs klimapanel, at økt opptak av CO2 i skog er et av de viktigste tiltakene som til, samtidig som vi jobber hver dag med å redusere utslippene. Når også klima- og miljøvernministeren bruker den norske skogsatsingen som et konkret eksempel i arbeidet med å ned de globale utslippene, ja da er vi enige.
For å dette til å stemme, vi drive et aktivt skogbruk i Norge og plante trær etter hogst.
Her har utviklingen de siste årene vært negativ i vårt eget land. I Kystskogbruket er det under halvparten av hogstflatene som tilplantes, noe som gjør at vi får en forsinket skogproduksjon med CO2 fangst. Dette kan vi gjøre noe med.
 
Dersom skogpolitikken og miljøpolitikken går hånd i hånd, finner vi mange felles løsninger. Men det forutsetter at vi aksepterer treet som et miljøprodukt.
Pr. i dag finnes det ikke noe bedre alternativ til CO2 fangst enn skog.
For å si det trøndersk. Plant tre no!
 
Høyres landsmøte 2014. Kystskogrbuket antar applausen skyldes innlegget fra Revhaug.
Foto: Aleksander Nordahl, Dagens Næringsliv