TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Skogeierlag i Melhus på topp i Allskog

Skogeierlag i Melhus på topp i Allskog

Skogeierlag i Melhus kommune er kåret til beste skogeierlag i 2013 på Allskog sitt årsmøte i Stjørdal 30. april

Denne nyheten ble publisert av: Tor Morten Solem Publisert dato: 12.05.2014

Det er lagt ned en formidabel jobb i forbindelse med skogbruksplanleggingen i Melhus, og det er et viktig grunnlag for denne fortjente oppmerksomheten.

Det er gjennomført skogbruksplanlegging om lag 310000 dekar produktivt skogareal. Planbestillingen er vel 80% av arealet, noe som betegnes som svært bra. For å til en høy planbestilling og det har vært jobbet systematisk over lang tid

Det gode samarbeidet som har vært mellom den lokale styringsgruppa, skogeierlaga, Lensa pådriver i Gauldalsnettverket og kommunen har vært avgjørende for det gode resultatet. Fylkesmannen er også tungt inne med midler.

Innsatsen i Melhus er et svært viktig bidrag i bestrebelsene å etablert skogbruksplaner over større områder som grunnlag for økt aktivitet hos den enkelte skogeier gjennom bedre veiledning og rådgivning i offentlig og privat regi, og som viktig virkemiddel i planlegging av veier og i sikker  virkesforsyning. Store arealer i Sør-Trøndelag som i kystskogbruket for øvrig mangler fortsatt nye skogbruksplaner og miljøregistreringer.