TOP
Logo Kystskogbruket

Lenker til fylkeskommunene:

Fylkesmannen
Du er her: Forside/Nyheter/Mer hogst i Sør-Trøndelag

Mer hogst i Sør-Trøndelag

Sør-Trøndelag og Buskerud hadde den største økningen i hogst 1. kvartal 2014 sammenligna med samme periode året før. Økningen er på henholdsvis 51 000 og 47 000 kubikkmeter.

Denne nyheten ble publisert av: Tor Morten Solem Publisert dato: 12.05.2014

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at både hogstkvantum og tømmerpriser var høyere landsbasis i 1. kvartal 2014 enn i samme periode i 2013. I gjennomsnitt fikk skogeierne 345 kroner per kubikkmeter, en økning 11 prosent ett år.

I alt ble det avvirket 2,5 millioner kubikkmeter i 1. kvartal 2014, en økning 220 000 kubikkmeter fra tilsvarende kvartal i 2013. Bruttoverdien for tømmer solgt til industrien utgjorde 856 millioner kroner. Det er 22 prosent mer enn i samme periode i fjor.
De foreløpige beregningene viser at skogeierne fikk 345 kroner i gjennomsnitt per kubikkmeter solgt tømmer, noe som er 35 kroner mer enn for ett år siden. Prisøkningen kommer av høyere pris sagtømmer. I gjennomsnitt oppnådde skogeierne en pris henholdsvis 444 og 456 kroner per kubikkmeter for sagtømmer av gran og furu. For sagtømmer av gran og furu sett under ett økte prisen med 61 kroner per kubikkmeter fra 1. kvartal 2013.
Gjennomsnittsprisen for massevirke sank med 11 kroner og endte 211 for gran og 200 kroner for furu per kubikkmeter.

Mer informasjon finnes hjemmesidene til Statistisk sentralbyrå.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag bidrar til økt avvirkning bl.a. gjennom tilrettelegging for nybygging og opprusting av landbruksveier i fylket. Vegbygging reduserer behovet for terrengtransport, og gir grunnlag for en langsiktig og bærekraftig ressursutnytting i skogbruket.